Bezalkoholiskā enerģētiskā dzēriena “DYNAMI:T” loterijas “Laimē GoPro kameru kopā ar Dynami:t!” noteikumi

 1. Enerģētiskā dzēriena “DYNAMI:T” loterijas “Laimē GoPro kameru kopā ar Dynami:t!”, (turpmāk tekstā - “Preču loterija”) organizētājs ir Akciju sabiedrība “Cēsu alus”, reģ. nr. 40003030721, juridiskā adrese: Aldaru laukums 1, Cēsis, LV-4101, Latvijā (turpmāk tekstā - “Organizētājs”). Preču loterija tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā - “Noteikumi”). Organizētājam ir tiesības grozīt vai mainīt Noteikumus, iepriekš informējot Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un sniedzot publisku paziņojumu nacionālā dienas laikrakstā.
 2. Loterija notiek visās Latvijas teritorijā esošajās Lukoil un VIADA degvielas uzpildes stacijās no 2015. gada 1.oktobra līdz 2015.gada 16.novembrim.
 3. Preču loterijas produkts: bezalkoholisks gāzēts enerģijas dzēriens DYNAMI:T.
 4. Aptuvenais prognozētais dalībnieku skaits: 5000. Pie šāda dalībnieku skaita aptuvenās izredzes laimēt: 34:5000
 5. Preču loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona, izņemot AS „Cēsu alus”, SIA „Visas loterijas”,  SIA „Lukoil Baltija R", SIA "Akselss" un A/S „Viada Baltija” darbiniekus, kā arī šo personu tuvākos ģimenes locekļus. Lai piedalītos loterijā Lukoil vai VIADA degvielas uzpildes stacijā no 2015. gada 1.oktobra līdz 2015.gada 15.novembrim nepieciešams iegādāties jebkurus divus „Dynami:t” enerģijas dzērienus vienā čekā un pirkuma čeku reģistrēt, nosūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bites abonentiem), norādot

  DYNAMIT atstarpe ČEKANUMURS atstarpe VĀRDS atstarpe UZVĀRDS atstarpe VECUMS

  Piemērs: DYNAMIT 358/211 Janis Berzins 18 Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml. Īsziņu var nosūtīt no jebkura mobilā tālruņa. Vienas īsziņas cena ir 0,14 EUR (ieskaitot PVN 21%). Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu, Loterijas dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību: „Paldies par dalību, lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku līdz loterijas beigām! Vēlam veiksmi izlozē!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.

  Viena un tā paša dalībnieka reģistrēto Čeku skaits nav ierobežots. Katru Čeku var reģistrēt tikai vienreiz. Lai piedalītos loterijā, Čeka numurs jāreģistrē laikā no 2015. gada 1.oktobra līdz 2015.gada 15.novembrim, plkst. 24.00 (ieskaitot).

  Piedaloties Preču loterijā, dalībnieks piekrīt, ka Organizētājs apstrādā viņa/viņas personas datus Preču loterijas vajadzībām, un, ja dalībnieks iegūst laimestu, Organizētājs var publicēt uzvarētāja vārdu, uzvārdu un vecumu Preču loterijas tīmekļa vietnē www.dynamit.lv.

  Viena persona Loterijas ietvaros var laimēt TIKAI vienu reizi.
  Ja loterijas dalībnieks vairākas reizes ir nopircis loterijas produktus, viņš var pieteikties loterijai vairākkārt, reģistrējot katru čeku atsevišķi.
 6. Preču loterijas laimesti ir
  • GoPro HERO4 Silver ūdensizturīgā kamera = 1 gab (turpmāk saukts – “Laimests 1”)
  • Nixon DIAL GOLDENRAD/TEAL/SHOCKING PINK ūdensizturīgais pulkstenis = 3 gab (turpmāk saukti – “Laimests 2”)
  • Dynami:t Original 0,5l PETx12gb = 30 komplekti (turpmāk saukti – “Laimests 3”)
 7. Laimestu izlozes datumi un noteikumi:
  1. 05.10.2015., izlozē piedalās no 01.10.2015.pl.00.00 līdz 04.10.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 4 gab. Laimests 3)
  2. 12.10.2015., izlozē piedalās no 05.10.2015.pl.00.00 līdz 11.10.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 4 gab. Laimests 3)
  3. 19.10.2015., izlozē piedalās no 12.10.2015.pl.00.00 līdz 18.10.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 4 gab. Laimests 3)
  4. 26.10.2015., izlozē piedalās no 19.10.2015.pl.00.00 līdz 25.10.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 4 gab. Laimests 3)
  5. 02.11.2015., izlozē piedalās no 26.10.2015.pl.00.00 līdz 01.11.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 4 gab. Laimests 3)
  6. 09.11.2015., izlozē piedalās no 02.11.2015.pl.00.00 līdz 08.11.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 4 gab. Laimests 3)
  7. 16.11.2015., izlozē piedalās no 01.10.2015.pl.00.00 līdz 15.11.2015. pl.00.00 akcijas dalībnieku iesūtītās SMS (tiks izlozēti 6 gab. Laimests 3, 3 gab. Laimests 2, 1 gab. Laimests 1)
  Izlozes laiks noteiktajos datumos: plkst.11.00.

  Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina SIA “Visas Loterijas”. Izloze tiks veikta ar SIA “Visas Loterijas” izstrādāto loterijas programmatūru “Sales Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

  Laimesta ieguvējs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa.

  Izlozes brīdī katrai balvai tiks izlozēti arī 2 rezerves laimētāji.

  Ja dalībnieks ir laimējis Laimestu, viņš/viņa saņems informāciju par Laimestu izlozes rezultātu esošajā izlozes dienā šādā veidā:
  a) Zvans balvu „Laimests 1” un „Laimests 2” ieguvējiem, SMS balvu „Laimests 3” ieguvējiem. Atkārtota SMS nedēļu pirms balvu izsniegšanas beigām.
  b) Uzvarētāja vārds, uzvārds un vecums tiks paziņots mājas lapā www.dynamit.lv 24 stundu laikā pēc katras izlozes.

  Visas Loterijas, SIA trīs darba dienu laikā pēc katras izlozes sazināsies ar akcijas uzvarētājiem, zvanot vai nosūtot viņiem SMS uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru. Balvas varēs saņemt SIA „Visas loterijas” telpās, Antonijas ielā 22-3, Rīgā (2.stāvā), darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji var sazināties pa tālruni: 67686540.

  Saņemot balvu, dalībniekam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai autovadītāja apliecība), kā arī laimējušais čeks. Ja laimētājs nevarēs uzrādīt šajos noteikumos minētos personu un pirkumu apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos minētā informācija nesakritīs ar loterijas laikā veiktās reģistrācijas datiem, balva netiks izsniegta.

  Saņemot balvu laimējušās personas parakstās par tās saņemšanu.

  Ja galveno balvu laimē persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad to var saņemt tikai kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni.

  Balvas, kas netiks izņemtas līdz 2015. gada 30. novembrim (ieskaitot) paliks loterijas organizētāju AS „Cēsu alus” īpašumā.

  Ja par izlozes uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva pāriet rezerves laimētājam. Ja arī tad persona nav tiesīga izņemt balvu, laimētā balva paliek loterijas organizētāja AS „Cēsu alus” īpašumā.
 8. Ikviena sūdzība attiecībā uz Preču loteriju (īpaši tās sūdzības, kas saistītas ar Laimestu piešķiršanas veidu un čeku pārbaudi) dalībniekiem jāiesniedz rakstveidā līdz 2015. gada 01. decembrim (ar pasta datuma zīmogu), nosūtot uz šādu adresi: Dzelzavas ielā 120S, Rīgā, LV-1021, Latvijā.
 9. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 10. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai mājas lapā www.dynamit.lv, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
 11. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 12. Jautājumi, kurus neregulē šie Noteikumi, tiek risināti saskaņā ar Latvijā spēkā esošām tiesību normām. Jebkuros jautājumos, kurus nenosaka šie Noteikumi, Organizētājs var pieņemt vienpusēju lēmumu, balstoties uz normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.
 13. Šīs Preču loterijas dalībnieks/dalībnieka likumiskais pārstāvis jebkurā Preču loterijas brīdī var rakstveidā pieprasīt, lai viņa/viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa/viņas personas dati tiktu dzēsti.
 14. Laimesti nav saņemami naudā vai apmaināmi pret citiem priekšmetiem. Neizmantoto un/vai nepieprasīto Laimestu vērtība netiks atlīdzināta.
 15. Organizētājs maksā visus iedzīvotāju ienākumu nodokļus, ja tādi ir, saistībā ar Laimestiem.
 16. Noteikumu būtiska pārkāpuma vai to ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem Organizētājam ir tiesības vienpusēji atcelt Preču loteriju jebkurā tās posmā, par to paziņojot, kā aprakstīts šo Noteikumu 1. punktā.

  Bezmaksas tālrunis uzziņām: 8009090

  Ar pilniem loterijas noteikumiem varēs iepazīties mājaslapā www.dynamit.lv

Loterijas apstiprinājuma numurs – 7908.